Anda Suka???

Tuesday, October 16, 2012

Misteri di balik hari Isnin - Minggu

Bagi sebahagian besar kita mungkin tidak mengetahui apa yang ada di dalam hari-hari yang kita tahu selama ini. Padahal dalam setiap hari yang kita lalui menyimpan misteri dan juga kebaikan-kebaikan yang mungkin dapat kita jadikan pedoman dalam melakukan sesuatu. Berikut ini misteri-misteri tersebut :

Hari Isnin/Monday
Sebahagian besar orang mengatakan I Hate Monday, tidak menyukai hari Isnin. Padahal ternyata hari Isnin adalah merupakan hari Pelayaran & Perdagangan. Kerana telah di jelaskan bahwa pada hari Isnin terdapat 7 kelebihan iaitu :

Nabi Idris, as. telah naik ke langit pada hari Isnin, Nabi Musa, as. telah pergi ke bukit Thursina pada hari Isnin untuk menerima wahyu, hari di mana turun Dalil tentang ke-Esa an Allah, hari lahirnya Rasulullah Muhammad saw, Hari dimana Malaikat Jibril, as. turun untuk pertama kalinya menjumpai Rasulullah, Semua amal perbuatan umat di perlihatkan kepada Rasaulullah saw pada hari Senin, Hari wafatnya Rasulullah Muhammad saw. Oleh kerana itu, barang siapa yang berlayar/mengadakan perjalanan maka baiknya lakukanlah pada hari Senin.

Hari Selasa/Tuesday
Ketika Rasulullah saw di tanya tentang hari Selasa, maka beliau menjawab: "Hari Selasa adalah Hari Berdarah". Para sahabat bertanya: "Mengapa demikian ya, Rasulullah?" Lalu beliau menjawab: "Kerana pada hari itulah Siti Hawa Haid & Putra Adam membunuh saudaranya sendiri". Sebahagaian ulama telah menjelaskan bahawa pada hari selasa ada 7 Jiwa yang bernyawa di bunuh, di antaranya :
 1. Jurjais bin Fathin (Seorang pemuda ahli Ibadah, ia hidup pada masa raja Dardaniyah yang terkenal dengan penyembahan berhalanya);
 2. Nabi Yahya, as;
 3. Nabi Zakaria, as;
 4. Tukang sihir Fir’aun;
 5. Asiah binti Muzahim, Istri Fir’aun;
 6. Sahib, Sapi Betina Bani Israil;
 7. Habil Putra Adam, as.
Maka, barang siapa yang ingin berbekam hendaklah ia melakukan pada hari Selasa.

Hari Rabu/Wednesday
Rasulullah saw ditanya tentang hari Rabu, maka kemudian Beliau menjawab: "Hari Rabu adalah Hari Na'as yang terus menerus." Para sahabat bertanya, "Mengapa demikian ya, Rasulullah?" Lalu Beliau menjawab, "Kerana pada hari itu Allah telah menenggelamkan (menghancurkan) Fir’aun dan kaumnya, Memusnahkan kaum ’ad dan kaum Tsamud, yakni kaumnya Nabi Sholeh yang ingkar terhadap kerasulan & kenabian Nya". Maka, barang siapa yang hendak sembuh dari sakit, hendaknya ia meminum ubat pada Hari Rabu.

Hari Khamis/Thursday
Hari Khamis adalah hari baik untuk menunaikan hajat. Kerana pada hari tersebut Allah memerintahkan memenuhi hajat. Maka barang siapa yang ingin berhajat, maka hendaklah ia memintanya pada hari Khamis.


Hari Jumat/Friday
Selain hari dimana bagi kita umat muslim diwajibkan menunaikan ibadah solat Jumaat, ternyata Allah telah menciptakan Nabi Adam dan Ibu Hawa pada hari Jumaat, dan kemudian pada hari itu juga Allah mengahwinkannya. Maka barang siapa yang akan mengadakan akad nikah hendaklah dilaksanakan pada hari Jumaat. Sebahagian ulama berkata : Telah terjadi Tujuh Pernikahan antara para Nabi dan antara para Auliya’ pada hari Jum’at, yaitu antara lain :
 1.  Pernikahan antara Nabi Adam as dengan Hawa,
 2. Pernikahan antara Nabi Yusuf as dengan Zulaikha,
 3. Pernikahan antara Nabi Musa as dengan Shafrawa,
 4. Pernikahan antara Nabi Sulaiman as dengan Balqis,
 5. Pernikahan antara Nabi Muhammad saw dengan Siti Khadijah,
 6. Pernikahan antara Nabi Muhammad saw dengan Siti Aisyah ra,
 7. Pernikahan antara Ali bin Abi Thalib ra dengan Fatima ra.

Hari Sabtu/Saturday
Hari Sabtu adalah Hari Rancangan Jahat/Tipu Daya, kerana pada hari tersebut terdapat Tujuh Peristiwa jahat dan tipu daya terhadap tujuh orang solleh/kaum, iaitu:
 1. Kaum Nabi Nuh as terhadap Nabi Nuh as,
 2. Kaum Nabi Sholeh as terhadap Nabi Sholeh as,
 3. Saudara-saudara Nabi Yusuf as terhadap Nabi Yusuf as,
 4. Kaum Nabi Musa as terhadap Nabi Musa as,
 5. Kaum Nabi Isa as terhadap Nabi Isa as,
 6. Para pemuka (gembong-gembong) Quraisy terhadap Nabi Muhammad saw,
 7. Kaum Bani Israel terhadap Larangan Allah .
Dan sebahagian ulama juga memaknai hari Sabtu adalah hari baik untuk berburu.

Hari Minggu/Ahad/Sunday
Sebahagian Ulama mengatakan bahwa sesungguhnya Allah telah menciptakan langit dan bumi pada hari Ahad/Minggu. Maka barang siapa yang hendak membangun sesuatu atau menanam, maka hendaklah dilaksanakan pada hari minggu.

Demikianlah misteri yang sebahagian besarnya adalah sejarah serta nilai-nilai kebaikan serta keburukan yang terkandung dalam hari Isnin hingga Minggu. Semoga dapat menambah pengetahuan bagi kita semua. Amin.

Sumber


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...